Currently browsing category

För medlemmarna

Årsmöte 2018 – årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna finns under medlemsinloggning (Klubben/Styrelsen/Årsmöteshandlingar) för egen utskrift att ta med till årsmötet. För den som inte har inloggningskod vänligen kontakta webredaktören. …

Dags för motioner mm.

1:a november är det manusstopp för nästa nummer av Newsletter. Tills dess går det bra att skicka in motioner till styrelsen inför …

Parsonspecialen 2017

Parsonspecialen 2017

Svenska Parsonklubben önskar alla medlemmar hjärtligt välkommna till 2017 års Parson Special. Datum: 25-27 augusti, med själva utställningen lördagen den 26 augusti …

Parsonklubben fyller 25 år 2018

Styrelsen efterlyser redan nu arrangörer till Specialen 2018 som vi hoppas ska bli extra festlig. Intresserade ombeds vänligen kontakta styrelsen.

Manusstopp för newsletter 1 maj

Den 1 maj är det manusstopp för nästa nummer av Parson newsletter. Skicka in ditt bidrag till newsletter@parsonklubben.se. Stora som små bidrag …

Parsonspecialen 2017

Parsonspecialen 2017 kommer att äga rum vid Gålö havsbad några mil utanför Stockholm. Tidpunkt är 25-27 augusti med själva utställningen lördagen 26/8. …

Parsonklubben söker ny TP-skribent

Vi i styrelsen undrar om det finns någon bland våra medlemmar som är intresserad av att skriva i TerrierPosten för Parsonklubbens räkning? …

Årslistorna 2016

Nu är det hög tid att skicka in resultat gjorda 2016 till listansvariga Lene Nordström resultat@parsonklubben.se Sista datum 23 januari. OBS. Utställningsresultat …