Litteraturtips

Här finns ett antal boktitlar som behandlar Parson Russell Terriern ur olika synvinklar.
Vissa av titlarna innehåller namnet ”Jack Russell”, detta till trots, handlar de i huvudsak om den ras vi känner som Parson Russell Terriern.

Som bekant förekommer det i många länder Jack Russell-klubbar som av olika skäl valt att stå utanför kennelklubbsorganisationerna. Vissa av dessa klubbar godkänner både lågställda och högställda Jack Russell Terrier varav de sistnämnda i många fall är att betrakta som identiska med Parson Russell Terriern. Till detta skall tilläggas att namnet Parson Russell Terrier eller Parson Jack Russell Terrier inte har speciellt många år på nacken och rasen gick fordom rätt och slätt under namnet ”Jack Russell”.

Som exempel kan nämnas att Parson Russell Terriern blev godkänd först 2003 i USA. Således innehåller amerikanska titlar fram till 2003 uteslutande namnet ”Jack Russell”, även om hundarna i fråga idag går under namnet Parson Russell Terrier. Detsamma gäller för rasens ursprungsland England, där rasen blev officiellt godkänd 1990. Med andra ord skall vi inte stirra oss blinda på titlarnas namn. Snarare bör vi fascineras av och ta till oss rasens mycket intressanta och delvis komplicerade historia!

Vad gäller jakttitlarna finner vi i dessa böcker lågställda, högställda, bruna, röda, svarta och vita terriers. Kort sagt alla sorter finns representerade, även typer som inte ens är officiellt godkända som ras. Mycket givande och intressant läsning som ger oss inblick i terrierns ursprungligaste uppgift!

Klicka på bilderna för recension.

Av Conleth Hanlon