RAS 3.0

Välkomna till arbetet med RAS 3.0 som ska levereras hösten 2016.

Normalt sett bygger man alltid vidare på tidigare RAS-dokument och ändrar och lägger till där förändringar skett under den gångna 5-årsperioden. Vårt senaste ras-dokument finner du här: http://media.parsonklubben.se/2010/03/SPRTK-RAS-Revidering-2010.pdf

Vi behöver med hjälp av en bra nulägesanalys  få fram rasens viktigaste avels-punkter. Därefter sätter vi i RAS 3.0 upp mål för 5 år framåt, samt en strategi hur vi går till väga för att nå målen.

Som hjälp till nulägesanalysen används:

 • En enkät till uppfödare. (länk skickas via mail).
 • En enkät till hundägare.
  (länk skickas via mail till de som har registrerade e-post adresser hos SKK. Vi hoppas få hjälpa av uppfödarna att sprida länken på sina kanaler som de håller kontakt med valpköparna, t.ex. mail, facebook-grupper et.c. ). Men även själva sprida länken i olika forum.
 • SKK Avelsdata.
  Ras-utvärdering 2015 hittar ni här:
  http://media.parsonklubben.se/2016/03/RAS-utv%C3%A4rdering-PRT-2015.pdf
 • Diskussionsforum för uppfödare:
  http://www.parsonklubben.se/forums/forum/uppfodardiskussioner-ras-2016/
  (Har du inte ett login maila webmaster@parsonklubben.se)
 • Eventuell diskussion i samband med ras-specialen på öland.
 • Övriga inkomna diskussioner och rapporter.

Frågeställningar vi behöver tänka igenom inför revideringen är:

 • Vill vi frigöra oss från delar av 1.0 och/eller 2.0?
 • Vilka prioriteringar och avelsrekommendationer ska klubben förmedla till uppfödare, hanhundsägare, parsonägare och valpköpare?
 • Vad är relevant? (Hellre färre och viktigare strategier än många mindre viktiga)
 • Vad bör vi informera för att upplysa hundägarna om att vara observanta på t ex vissa symtom?