Parson som genomfört BPH

Här presenteras parsonhundar som nyligen genomfört BPH – Beteende- och  personlighetsbeskrivning hund. Läs mer om SKK:s nya mentalbeskrivningen här>> Om man vill studera enskild hunds beskrivning så finns protokoll, spindeldiagram och sammanfattning på SKK:s Advelsdata. Sänd  in bild på din hund med information om var och när BPH:t genomfördes till webmaster@parsonklubben.se.