Currently browsing category

AK

Styrelsearbete i Parsonklubben

Om ni är intresserade av att arbeta i Parsonklubbens styrelse hör av dig till valberedningens sammankallande Katarina Johansson på kenneljoygarden@gmail.com. Ni behöver …

lindapres
annapres

Presentation av AKs ledamöter

Anna Käll Jag jobbar till vardags genom mitt eget företag som Creative Director. 2001 köpte jag min första parson russell terrier, Tilda. …

Information om DNA-tester från SKK/AK

Med anledning av de många frågor rörande genetiska tester som inkommer till SKK, från såväl uppfödare som rasklubbar, har SKKs avelskommitté (SKK/AK) …

Vårerbjudande – DNA-TEST FÖR PLL

Vårerbjudande – DNA-TEST FÖR PLL

Under hela april (med start tisdagen den 2 april), sänker AHT priserna för DNA-testet för linsluxation (PLL) . De erbjuder oss testet för 25 …