2005

Årets Uppfödare 2005
1 Radagast
Berit Burmeister-Lindgren och Thomas Lindgren
765 p
2 Minnepy’s
Pia Hedfors
439 p
3 Honeyfarm
Isabella Asp och Birgitta Lindius
436 p
4 Revefotens
Lena Kjempengren
401 p
5 Nado Shiz’s
Laila och Lotta Rantanen
397 p