Newsletter

Newsletter är Svenska Parson Russell Terrierklubbens medlemstidning som
utkommer två gånger per år och vänder sig till klubbens medlemmar.

Tidningen skall spegla parsonklubbens verksamhet med såväl fasta avdelningar
(såsom webb-, avels-, MH-spalt, jakthörna, valpförmedling) som spontant inkommet,
beställt redaktionellt material och med resultatet av redaktörens vedermödor.

Material från medlemmarna i form av text och bild mottages tacksamt.
Material skickas till redaktionen via
redaktion@parsonklubben.se

Manusstopp
Nr 1: 1 maj
Nr 2: 1 november

Tidningen utkommer cirka fyra veckor efter manusstopp.

Material
Färdiga annonser i A4, Jpg, Indesign, Word eller pdf-format.
Storleken på sidans tryckbara yta 182 x 266 mm.

Annonspriser för medlemmar
• Helsida färg 500 kr

Annonspriser för icke medlemmar
· Helsida färg 750 kr

Observera. Annonsen måste betalas före manusstopp.

 

 

 

 

Arkiv >>>
Åter till Klubben >>>