Årets grytparson

Aktuell ställning
1 Beachrunner’s Tiramisu 90 p
2 Beachrunner’s Frida 30 p
Fröken Fräkens Fhia Med Knuff 30 p
Good Girl’s Michael Jordan 30 p
5 Honeyfarms Beauty Of Bath 20 p
Listan sköts av Lene Nordström resultat@parsonklubben.se
Uppdaterad 2017-12-04 LN

Årets grytparson
Poängberäkning
Endast de fem bästa resultaten räknas. Endast ett provgrytsprov och ett apporteringsprov/år får räknas. Högst tre (3) jaktprov får räknas per år. 

Grytanlagsprov Kvalitet 2 10 p
Godkänt grytapporteringsprov 20 p
Godkänt grytanlagsprov Kvalitet 1 30 p
Grytjaktprov* 1:a pris 60 p
2:a pris 40 p
3:e pris 20 p
Grytjaktchampionat 30 p

 

* Grytdomaren föreslår ett pris på ett genomfört grytjaktprov, som sedan ska fastställas av ett kollegium.
Provperioderna är 1/8-31/10, 1/11-31/1, 1/2-15/4. Kollegiet sammanträder senast tre veckor efter varje periods avslut och har två veckor på sig efter mötet att meddela fastställda priser till provsekreteraren i arrangerande klubb för registrering i SKK:s stambok.

Resultat från tävlingar och prov till: resultat@parsonklubben.se