Regler för valpannonsering

Svenska Parsonklubbens regler och rekommendationer för erhållande av parning, valp, fodervärd/delägare och omplacerings-annonsering.

 

Viktig information till valpköpare:

Uppfödaren har upplysningsplikt, dvs att denne är skyldig att upplysa om eventuella avvikelser och sjukdomar som man vet eller misstänker finns i stamtavlan på hunden de säljer.

Valpköparen bör trots detta ställa frågor och begära svar, för att informera sig om vilka hälsotester och officiella meriter föräldradjuren har.

Uppfödare har som medlemmar i SKK och SPRTK tagit på sig att följa SKK’s grundregler.

 

Parsonklubben rekommenderar att:

 • att tik ej paras före 1,5 års ålder*
 • att hanhund ej används i avel före 1,5 års ålder
 • att en hanhund används till maximalt 30-35 valpar
 • inavelsgraden ej överstiger 6,25%
 • * Valpkull till tik under 18 mån annonseras ej med hänvisning till Jordbruksverkets föreskrifter 2 kap. 16 §

 

Ändrat 13 december 2016:

De som står på uppfödarlistan (och alltså betalat 300:-/år för det) får utan extra kostnad lägga ut sin parningsannons och sina valpar på klubbens hemsida samt skänka medlemskap till sina valpköpare, förutsatt att dom inte är eller har varit medlemmar de senaste åren.
För de som inte står på uppfödarlistan gäller:
100:- för en parningsannons
100:- för en valpannons + 50:- extra/valp

 

Regler för parade och valpannonsering:

 • Uppfödaren till valpkullen måste vara medlem i Parsonklubben.
 • Båda föräldradjuren måste vara registrerade i SKK, alternativt registrerade i organisation som är erkänd av Svenska Kennelklubben och FCI.
 • Båda föräldradjuren måste ha lägst good eller en 2:a i kvalitet på officiell utställning alt. officiell arbetsmerit eller genomfört BPH.
 • Valparna registreras hos SKK med svenskt registreringsnummer.
 • Valpkull efter hanhund som inte fyllt 18 månader publiceras inte.

 

För att parnings-/valpannons ska publiceras ska följande information om parningen / kullen skickas via mail till valpannonsören:

 • Namn, födelsedata och officiell merit på både hane och tik
 • Parningsdatum, förväntad födelsevecka och förväntad leveransvecka.
 • Kontaktuppgifter till annonsören, namn, mailadress, telefonnummer och eventuell hemsideadress.
 • Avgift för annons om utförd parning / antal födda valpar ska vara registrerad på klubbens konto.

 

OBS! Det är uppfödarens skyldighet att hålla sina annonser uppdaterade, ta bort annonsen när valparna är sålda, när fodervalp har hittat fodervärd och omplaceringshund har hittat ett nytt hem innan hänvisningsperioden har gått ut. Detta endast för att aktuella uppgifter skall finnas på hemsidan och att valpannonsören har korrekta uppgifter att förmedla.


Övrig information om annonser

 • Valpannonsen ligger kvar i 12 veckor, sen tas den automatiskt bort om inget annat meddelas från uppfödaren. I annat fall måste uppfödaren meddela valpannonsören var 4:e vecka, om annonsen ska ligga kvar.
 • När valparna fått sina nya ägare, GLÖM EJ att skicka namn och adress till kassören på de valpköpare som skall få ett skänkt medlemskap.
 • Söker uppfödaren ”Fodervärd/delägare” till valp/ar skall föräldradjurens namn lämnas via mail till valpannonsören.
 • För fodervalpen/ars föräldrar gäller samma meritkrav som för föräldrarna till annonserade valpar.
 • När valparna är äldre än 9 månader kommer de att flyttas över till ”Vuxna hundar”. För dessa hundars föräldrar gäller samma regler, meritkrav och aktualisering som för annonsering av valpar och fodervärdar/delägare.

 

Regler för Omplaceringsannonsering:

 • Önskas hund på omplaceringslistan måste hunden vara registrerad i SKK och vara av rasen Parson Russell Terrier och omplacerare medlem i SPRTK.
 • I övrigt finns inga andra krav.
 • Hänvisning av omplacering sker i 6 veckor annonsen plockas därefter bort om inte valpannonsören har meddelats något annat

 

 

Broschyren ”Välkommen Valp” finns att ladda ner men om du som nyttjande av valpförmedlingen önskar den skickad till dig kontakta kassören.

 

 

Åter till Avel & Hälsa >>>