Årets heelwork
to music-parson

Slutresultat 2023
Uppdaterad 230711
1 Bobinsky Buttercup 30 p
2
3

 

Listan uppdateras av Lene Nordström. Resultat från tävlingar och prov till: resultat@parsonklubben.se
___________________________________________________________________ 

Klass 1 Klass 2 Klass 3
15-20p 5p 15-20p 10p 15-20 15p
21-30p 10p 21-30p 15p 21-30p 20p
Diplom 15p Diplom 20p Championat 30p

Uppflyttning ger 5 extra poäng. Diplom och championat räknas som ett separat resultat. De fem bästa resultaten räknas. Poäng för certifikat får endast räknas till dess hunden erhållit championat.

FD I­III räknas som ett resultat.