Jaktprov 2014

Lathund för poäng

Grytjaktprov, sprängare 1. Tillgänglighet (x1), 2. Uppträdande (x1), 3. Sök (x1,5), 4. Arbetssätt (x1,5), 5. Jaktlust (x1,5), 6. Lydnad (x1)

GJs = Grytjaktprov sprängare, maxpoäng 1a-pris 65 p

Grytjaktprov, förliggare
 1. Tillgänglighet (x1), 2. Uppträdande (x1), 3. Sök (x1,5), 4. Arbetssätt (x1,5), 5. Kontakt (x1,5), 6. Jaktlust (x1,5), 7. Lydnad (x1)
GJf = Grytjaktprov förliggare, maxpoäng 1a-pris 80p

2014

Revefotens Second To None, NO33176/10, f. 2009-12-12
Äg. Lena Kjempengren, Lierskogen
Arrangör: BGK
Plats: Gustavfors
Datum: 2014-02-08
Domare: Sven Eriksson
Förhållanden: +2 dis, gråväder
Grytets beskaffenhet: Jordgryt i kanten på en slänt
Tid: 09:13 – 09:51
Provförlopp: Räv indriven av stövare, hund släpps 11m från de övre hålen. Hund springer raskt över grytet, tvekar i några hål och väljer sedan ett och blir borta, efter 30 min smyger ja bort och lyssnar i ett hål, full kontakt och ja hör hur de rumlar runt, efter 38min flyr räven.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 8 B, 5) 10p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 58 poäng (1:a pris)
   
Top Pop´s Dogmatic ”Dex”, SE43434/2012, f. 2012-05-25
Äg. Simon Niklasson, Strömstad
Arrangör: bgk
Plats: Gustafors
Datum: 2014-02-08
Domare: Sven Eriksson
Förhållanden: +2 dis, gråväder.
Grytets beskaffenhet: Sprängsten.
Tid: 11:02 – 11:38
Provförlopp: Räv inspårad av stövare, hund släpps 20m från gryt och tar direkt kontakt och går ner. Svårt för hund att få bra kontakt, lätt att höra när hund har bra kontakt och när den inte kommer åt, bryter föredömlig och letar hela tiden nya anfallsvinklar, efter 36 min lämnar räven grytet tätt följd av hund!
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 8 A, 5) 10p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 58 poäng (1:a pris)

Top Pop´s Dogmatic ”Dex”
, SE43434/2012, f. 2012-05-25
Äg. Simon Niklasson, Strömstad
Arrangör: tjtk
Plats: Jägartorpet Storfors
Datum: 2014-09-20
Domare: Mikael Bråtner
Förhållanden: +20 sol
Grytets beskaffenhet: Utgrävt jordgryt under lada
Tid: 13:00 – 14:45
Provförlopp: Hunden släpps och får kontakt direkt under golvet. Grävlingen flyttar sig några gånger under första kvarten och hunden bryter.
Efter detta verkar uppvaktningen från hunden vara besvärlig och grävlingen finner det tryggast att gå på djupet. Efter 30 minuters fast ståndskall börjar vi arbetet med att ta oss in i ladan och pejla hunden. Hund och grävling ligger ca 40cm under jord och 60-70 under golvet- När en timme gått går vi genom grytgången och hunden ökar något i intensitet. Hunden plockas ut och grävlingen avfångas.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 8p, 5) 8p, 6) 6p, 7) 8p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 63 poäng (1:a pris)

Top Pop´s Dogmatic ”Dex”
, SE43434/2012, f. 2012-05-25
Äg. Simon Niklasson, Strömstad
Arrangör: GGK
Plats: Delsbo
Datum: 2014-12-10
Domare: Joachim Fredriksson
Förhållanden: -5 mulet
Grytets beskaffenhet: Stor stentipp
Tid: 10:00 – 10:25
Provförlopp: Hunden släpps på indriven räv. Söker sig omedelbart ner i grytet och får snabbt kontakt. Förflyttningar hörs i hela grytet.
Hunden bryter efter ca 10 min, ringar hela grytet och kryper åter in.
Kontakten återtas i den bortre delen av grytet.
Hunden tystnar efter ca 9 min och då kommer en stor hanräv smygande ut ur grytet. 20 sekunder efter räven kommer hunden.
Men på grund av en närliggande hästhage med hästar i gavs order att inte skjuta.
En mycket duktig hund som jag härmed dömer Väl Godkänd
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 8p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 63 poäng (1:a pris)

X
Tikar

Beachrunner’s Donna, SE27038/2011, f. 2011-03-30
Äg. Anja Månström, Borrby
Arrangör: SKGK
Plats: Hammenhög
Datum: 2014-10-14
Domare: Leif Karlsson
Förhållanden: Blåsigt mulet +11
Grytets beskaffenhet: Ligger i en gransluttning mot en å med intilliggande åkrar och ängar
Tid: 12:20 – 14:45
Provförlopp: Hunden släpps 12:20 går runt på grytet. Går ner i en av grytgångarna, söker runt, kommer upp, ner igen, Efter ca 10 min får den kontakt med grävlingen. Flyttar sig runt i grytet efter ca 5 min har den låst fast grävlingen. Kl 12:58 påbörjar vi grävningen. Det är svårt att komma ner, fullt av rötter och stenar. Hunden ligger på bra. Kl 14:10 kommer hunden upp, tittar på oss och ner igen och fullt arbete igen vid nedslaget. Skall hörs mycket bra. Kl 14:45 bryter vi igenom taket till gången och spaden sätts för. Anja kallar på hunden som kom upp direkt. Efter ca 1 min tittar grävlingen fram och Anja avlivar den. Upp med grävlingen och då tittar nr 2 fram och Anja skjuter även denna. En galt på 16 kg och en sugga 14,5 kg (vägs senare). En mycket bra hund med bra skall och skärpa. Lagom dådkraft. Utmärkt samarbete med hundföraren. Har även utmärkt rörlighet i grytet.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 8p, 5) 8p, 6) 8p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 68 poäng (1:a pris)

Jaktvet Dimma, SE50291/2011, f. 2011-07-14
Äg. Cristin Knudsen, Rimbo
Arrangör: GGK
Plats: Delsbo
Datum: 2014-12-11
Domare: Håkan Semb
Förhållanden: -3, barmark.
Grytets beskaffenhet: Jord/sandgryt med 3 synliga ingångar
Tid: 13:10 – 13:30
Provförlopp: Räv indriven av stövare. Tiken söker av området o går sedan ner o får ganska omgående kontakt. Hon bryter ut efter ca 6 minuter o tar återigen en sväng för att kolla omgivningarna. Sedan går hon ner igen med tät skallgivning och bra hörbarhet, samt tydliga dunkanden från förflyttningar. När hon sedan bryter ut för omgivningskollen igen så passar en stor hanräv på att fly fältet. Han blänger ett ögonblick på domaren och när han glider iväg så får hundägaren ett bra skottläge. Efter 2 distinkta ”Pif-Pif”-smällar ,(cal .20),så blir han på platsen. Tiken kommer omgående farande för en omruskning o denna lilla o rörliga tik har därmed förtjänat ett Första Pris.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 8p, 6) 10p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 62 poäng (1:a pris)

Leida’s Russells Diabolic Fame, SE12914/2011, f. 2010-12-27
Äg. Malin Bouvin, Svedala
Arrangör: SMGK
Plats: Boön Eneryda
Datum: 2014-02-22
Domare: Mats Ståhl
Förhållanden: Plusgrader, lite vind
Grytets beskaffenhet: Samling stenblock mitt ute på åker
Tid: 13:37 – 13:40
Provförlopp: Tiken fick prova i 4 gryt innan vi kom till en samling stenblock mitt ute på en åker. Stövare hade markerat vittring i stenhögen. Tiken släpps 13:37 och söker runt och hoppar på stenar innan hon går in. Några skall kan uppfattas när hon kommer in. Efter tystnad under någon minut flyr räven ut och fälls av domaren. Tiken kommer ut strax efter kl 13:40
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 10 B, 5) 2p, 6) 8p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 48 poäng (0 pris)
Leida’s Russells Diabolic Fame, SE12914/2011, f. 2010-12-27
Äg. Malin Bouvin, Svedala
Arrangör: SMGK
Plats: Södra Ljunga
Datum: 2014-02-15
Domare: Gustaf Kvarnvik
Förhållanden: Snöblandat regn på morgonen, klarnade under eftermiddagen, +2-5ºC
Grytets beskaffenhet: Gryt 1: Stentipp, gryt 2: klippblock i mosskant, gryt 3: jordgryt
Tid: 10:20 – 16:35
Provförlopp: Gryt 1: 10.20 Stor tipp med schaktmassor, skrot och sten i kanten på en gårdsplan. Två rävar indrivna av stövare. Hunden söker kring tippen och mellan stenblocken och är stundtals inne längre stunder, men finner inte någon av rävarna. Flertalet gånger söker hunden upp föraren. Efter 35 minuter avbryts försöket i samråd med hundföraren.
Gryt 2: 13.40 Räv indriven av stövare under ett stenblock i en kärrkant. Grova vindfällen runtom, nyckelbiotop. Hunden släpps och söker av omgivningarna och de tre gångarna in under stenen. Den gång där räven gått in verkar trång och hunden ger en skallserie i frustration. Efter att ha sökt av omgivningarna och ytterligare några försök så tar sig hunden in under stenen i två av tre öppningar. Den tredje och lägst belägna öppningen har vatten i sin lägsta punkt. Hunden försöker under hela provtiden komma in till räven, men kommer inte så nära att den väljer att lämna grytet. Under provtidens andra halva söker den allt oftare stöd hos föraren och påmanas fortsätta. Efter 65 minuter avbryts försöket.
Gryt 3: 16.20 Hunden släpps i ett gryt på flack mark i en plantering, på lös mjälajord.  Hallonris och granplantor kring och mellan de sex grytöppningarna. Hunden får kontakt med tät skallgivning nästan omedelbart. Efter några minuter bryter hunden och söker ny väg, kommer upp ur en annan gång och ner i den första. Efter ytterligare någon minut så kommer räven upp ur en gång bakom ryggen på domaren, vilken saluterar räven. Hunden kommer ut i samma gång kort därefter.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 10 A, 5) 4p, 6) 10p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 53 poäng (0 pris)