DNA-test för spinocerebellär ataxi (SCA)

Kort efter att Animal Health Trust i England lanserat sitt DNA-test för sent debuterande ataxi (late onset ataxia, LOA) kom informationen att även University of Missouri var klara med ett DNA test för ataxi, beskriven även den som sent debuterande, benämnd spinocerebellär ataxi (SCA). Se deras egen information här>>

I juni 2013 gick de två institutionerna ut i ett gemensamt uttalande och fastslog att det rör sig om två mutationer som leder till liknande symtom och kommer testas med två DNA-test.
Läs – Cerebellär ataxi på jack/parson russell terrier – gemensamt uttalande från Animal Health Trust och & University of Missouri (eng) >>

DNA-testet för spinocerebellär ataxi (SCA)

Testet för SCA utförs som svabb-test, och detta (swab kit) kan beställas via AHT:s hemsida:
http://www.ahtdnatesting.co.uk/canine_tests/parson_russell_terrier. Läs även den information som AHT publicerat om testet här>> . Det är viktigt att förstå att detta test inte håller samma nivå av säkerhet som PLL-testet, men likafullt anses vara nära 98-procentigt. Ju fler som testar nu, desto mer sannolikt att vi får ett mer precist  instrument med tiden.

Testet kostar 48 engelska pund, dvs. ca 450 SEK. Kan vi göra 20 beställningar i närtid har vi möjlighet att få 20% rabatt. Kontakta ak@parsonklubben.se för senaste rabattinfo.

Viktigt!
SKK har inte hunnit validera detta test, än mindre tagit ställning till om det blir aktuellt med en central registrering på SKK av resultat från detta test. I dagsläget kräver SKK blodprov för alla andra DNA-test som centralregistreras och detta test vi talar om här är alltså ett svabbtest som görs i munnen.

Att tänka på!

Styrelsen och avelskommittén rekommenderar att  DNA-tester görs med hjälp av din veterinär och att denne fyller i att den kontrollerat hundens id-märkning microchip, tatuering och registreringsnummer och för in detta i dokument som fylls i för AHT:s räkning.

Klubben klargör:
I dagsläget finns ett beslut om att endast hälsokontroller registrerade på SKK publiceras i CK-boken + BAER och tandintyg samt att DNA-testresultat införs med information om veterinär kontrollerat ID eller ej.

Sänd

kopia på testresultat från AHT till:

Parsonklubben
c/o Anna Käll
Bävervägen 18
513050 Sparsör

eller maila digitala kopior till ak@parsonklubben.se. Uppge om ni önskar resultatet i Ck-boken.

Det som kan föras in i Ck-boken är  fri, anlagsbärare eller affekterad (clear, carrier, affected).

Resultaten av detta test är självklart intressant för rasens fortsatta avelsarbete.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Avelskommittén