BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet?

Både du och rasen kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar. Alla parsons från 1 år kan göra detta.

Läs mer hos SKK där du även hittar närmsta arrangör.

Här hittar du http://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph