Lydnad

En Parson är lättlärd men för att tävla i bruks krävs det envishet och mycket köttbullar.
Men det är ett roligt sätt att träna och övningarna är till nytta även i vardagen.

Lydnadsprov
Lydnadsproven är indelade i fyra klasser, vilka man går i tur ordning.
Svårighetsgraden ökar med klassen.
Alla delmomenten poängsätts och räknas sedan samman.
Uppnås tillräckligt höga poäng tilldelas ekipaget ett 1:a pris.
Efter tre stycken 1:a pris delas ett lydnadsdiplom ut.

Lydnadsmomenten skiljer sig något mellan bruksprov och lydnadsprov.

>>> Läs mer om lydnadsklasserna på Brukshundsklubbens webbplats.

Åter till Aktiviteter >>>