Klubben

Svenska Parson Russell Terrierklubben bildades 1993 och har idag drygt 150 medlemmar.

SPRTK – ansluten till Svenska Kennelklubben och Svenska Terrierklubben – har till uppgift att inom landet väcka intresse för och främja aveln av rasen, samt att verka för en sund utveckling av den.

Styrelsen – kontakt, SPRTK stadgar, styrelsens arkiv >>>