BPH

Dagens samhälle ställer allt större krav på våra hundar oberoende av ras. Alla hundar måste fungera i samhället även om de historiskt sett haft olika rasegenskaper och funktioner som kanske är mindre användbara eller lämpliga idag. Rasklubbar behöver någon form av test för utvärdering av rasens mentala utveckling över tid i sitt RAS-arbete. Mentaliteten hos våra hundar är en viktig och prioriterad fråga.

SKK tog 2009 ett beslut att ta fram ett nytt bastest för mentalitet. Kritik har under många år riktats mot MH av rasklubbar och uppfödare av raser för vilka SBK inte har avelsansvar att MH inte är en optimal beskrivningsform för deras raser. Efter mer än 2 års intensivt arbete av en projektgrupp bestående av Curt Blixt, Kenth Svartberg, Per Arvelius och Sophia Trenkle-Nyberg presenterades vid Kennelfullmäktige i september 2011 en ny bastest för alla raser avseende mentalitet, Beteende-och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH).

Från 2012-01-01 är BPH en officiell beskrivning och data registreras på SKK och kommer att göras tillgängliga för rasklubbar, uppfödare och hundägare. Under en provperiod från 2012-01-01 t.o.m. 2014-12-31 arrangeras BPH vid 7 olika BPH-banor i Sverige.  Parsonklubben sorterar under specialklubben  Svenska Terrierklubben som är ansvarig arrangör för BPH-banan i Bjuv. Banor finns även

Läs mer om BPH hos Svenska Terrierklubben>>

Lär mer om BPH hos Svenska Kennelklubben>>