2018

 

Slutställning 2018

1 Double Barrel’s Wrinkler 70
2 Fröken Fräkens Ingha Ghill 45
3 Good Girl’s Cat Cracker 39
4 Parsonalities Save The Planet 36
5 Honeyfarms Wenona 33
6 Good Girl’s Michael Jordan 30
7 Beachrunner’s Expected Glory 25
8 Majestic Mei Paleur 20
9 Double Barrel’s Flummadiddle 19
10 Beachrunner’s Don Rillosson 18
Good Girl’s Chi Chi 18
Tumbling Water (klein) 18
13 Beachrunner’s Crème Caramel 16
14 Upper Crust’s Dakota Cream Catcher 15
15 Florence 13
16 Double Barrel’s Mataaee 11
17 Honeyfarms Kiowa 10
18 Double Barrel’s Hanky Panky 9
Emblazy’s Only A Hero 9
20 Danscan’s Eira 8
Double Barrel’s Schmoni 8
Fouruse’s Fabian Desoto 8
23 Fröken Fräkens Juliha Ceasar 6
24 Radagast Grima 3
25 Tyke 2

Listan sköts av Lene Nordström

Uppdaterad 2019-02-11 LN

___________________________________

Poängberäkning

Resultaten för Årets utställningsparson sköts av Parsonklubben. Du behöver alltså inte skicka in dina resultat. Endast de fem bästa resultaten under året räknas ihop per hund. För att få poäng måste hunden blivit placerad i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass, dvs de måste fått ett CK på en officiell utställning eller finalplacering på rasspecialen som har särskilda poäng. Utställningar där FCI:s utställningsregler tillämpas räknas EJ då bedömningsgången saknar Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass. 

Rasspecialen Stora/Lilla

BIR 30/15p
BIM 25/12,5p
2:a bästa tik/hane 20/10p
3:e bästa tik/hane 18/9p
4:e bästa tik/hane 16/8p
5:e bästa tik/hane 14/7p

Officiell utställning i Sverige

BIR 7p + 1p per slagen hund(*) (samtliga deltagare)
BIM 6p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
2:a bästa tik/hane 4p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
3:e bästa tik/hane 3p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
4:e bästa tik/hane 2p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
5:e bästa tik/hane 1p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
(*) Med ”slagen hund” avses besegrad kvalitetsbedömd hund, ej anmäld hund som ej kommer till start