Årets lydnadsparson

tiger

Slutställning 2016
1 Good Girl’s Tiger 125 p
2 Pannakottens Sköna Janis 37 p

Uppdaterad 2017-03-01 LN

Listan uppdateras av Lene Nordström. Resultat från tävlingar och prov sänds till: resultat@parsonklubben.se

_________________________________

Poängberäkning

 
Startklass:

Godkända 2
Kvalificerade 5

Lydnadsklass:

PRIS KLASS 1 KLASS 2 KLASS 3 ELIT
3:e 5 8 10 15
2:a 8 10 15 20
1:a 10 15 20 25
Diplom/
Championat
 15 20 25 30

Diplom och championat räknas som ett separat resultat.
De fem bästa resultaten räknas.