Årets freestyle-parson

Slutställning 2017
1 Good Girl’s Min Ming 15 p
Uppdaterad 2018-02-25 LN

 

Listan uppdateras av Lene Nordström.
Resultat från tävlingar och prov till: resultat@parsonklubben.se
___________________________________________________________________ 

 

Klass 1 Klass 2 Klass 3
15-20p 5p 15-20p 10p 15-20 15p
21-30p 10p 21-30p 15p 21-30p 20p
Diplom 15p Diplom 20p Championat 30p

Uppflyttning ger 5 extra poäng. Diplom och championat räknas som ett separat resultat. De fem bästa resultaten räknas. Poäng för certifikat får endast räknas till dess hunden erhållit championat.

FD I­III räknas som ett resultat.