DNA-test Linsluxation

Enligt styrelsebeslut: DNA-testresultat PLL publiceras i CK-boken, på hemsidan och i Newsletter. Se mer här>>>

DNA-test för linsluxation

I oktober 2009 hade Animal Health Trust (AHT) i England, färdigt ett DNA-test för linsluxation.
Testet påvisar om hunden är fri (normal), bärare eller affekterad, av den muterade genen som ger linsluxation.

Testet utförs som svabb-test eller blodprov, och dessa testkit kan efter att AHT gick i konkurs 2021 beställas via t ex Laboklin, England. Mer information om detta finns här>>.
Testet kostar 48 engelska pund (juni 2022).

Viktigt!

SKK har inte validerat detta test, än mindre tagit ställning till om det blir aktuellt med en central registrering på SKK av resultat från detta test.

Att tänka på!

Om du väljer att testa din hund så rekommenderar vi att du låter din veterinär utföra testet. Då identifieras hunden genom koll av microchip/tatuering/ registrerings-nummer och -parallellt med de dokument som fylls i för laboratoriets räkning.

På t ex Laboklins hemsida kan du hämta nödvändiga formulär och instruktioner om hur testet ska genomföras, som du tar med till din veterinär.

Klubben klargör:

Normalt införs endast hälsokontroller registrerade på SKK i CK-boken + BAER och tandintyg.

SPRTK:s styrelse har fattat beslutet i maj 2014 att registrera resultat från DNA-testet för linsluxation i CK-boken med uppgift om id-kontroll genomförts av veterinär eller ej:

Sänd

kopia på testresultat från AHT till:

Parsonklubben
c/o Isabella Asp
Friparksvägen 7
146 38  Tullinge

eller maila digitala kopior till ak@parsonklubben.se.

Uppge om ni önskar resultatet i Ck-boken.

Det som kan föras in i Ck-boken är PLL fri, anlagsbärare eller affekterad (clear, carrier, affected).

Resultaten av detta test är självklart intressant för rasens fortsatta avelsarbete.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Avelskommittén

Med vänlig hälsning, styrelsen & AK för SPRTK.