Ögonlysning

Det finns, liksom för människor, ett stort antal ögonsjukdomar som kan drabba hundar. En del
är knutna till vissa raser och andra mer allmänt förekommande. Ett känt faktum är att hundar
är mer ansatta av ärftliga ögonsjukdomar än vad t ex katt och häst är. Det finns ärftliga och icke-
ärftliga ögonsjukdomar och det finns medfödda och det finns de som uppträder under livets gång.
En del är direkt smärtsamma – som till exempel glaukom och linsluxation – andra successiva och
möjliga för hunden (och dess ägare) att vänja sig att leva med, så som katarakt och PRA.

De sjukdomar som finns noterade på parson är framförallt katarakt, linsluxation, glaukom, PRA,
RD och PPM. Samtliga dessa sjukdomar är att betrakta som ärftliga, även om det finns andra skäl
till att hund drabbas av t ex katarakt/grå starr genom skador som kan uppstå under ett aktivt hund-
liv i skog och mark.

Ögonundersökningar för att konstatera om djuret bär på eller visar symtom på sjukdom utförs av
alltid av specialutbildade veterinärer. De flesta större veterinärkliniker anordnar regelbundet
dessa undersökningar även om de inte själva har en oftalmolog, ögonspecialist, anställd.

Själva undersökningsmetoden kallas ögonspegling eller ögonlysning och innebär att man under-
söker de inre och bakre delarna av ögat med en ljusstråle från ett instrument som kallas oftalmoskop.
Cirka en kvart innan ger man hunden ögondroppar som förhindrar sammandragning av pupillen när
ljusstrålen faller in i ögat. Undersökningen görs sedan i ett mörklagt rum.

Hittas defekter får man veta resultatet direkt och de graderas då oftast som lindriga, måttliga eller
kraftiga med avsikten att avgöra vilken synförmåga hunden har. Resultatet registreras sedan hos
SKK varför inget intyg behöver sändas till klubben.

Kostnaden för ögonlysning av en hund brukar landa strax under 500 kronor, men det beror
sannerligen litet på var i landet man bor. En ögonlysning är färskvara och bör göras en gång per år och inte vara äldre än 12 månader inför avel.