Tandintyg & BAER-test

Som underlag för vårt samarbete med Svenska Kennelklubben rörande RAS (rasspecifik avelsstrategi) och för klubbens egen uppföljning önskar vi få in kopior på de  Tandintyg (pdf-fil för utskrift) ni tar på era hundar vid ettårsvaccinationen (eller senare).

Eftersom vår klubb numera rekommenderar hörseltest BAER-test av avelsdjuren vore vi tacksamma att även få in dessa fortlöpande.

De veterinärtester som görs på ögon, patellor (knäleder) samt höftledsröntgen registreras numera på Svenska Kennelklubbens avelsdata och finns därmed tillgängliga där.

Sänd kopior på tandintyg och BAER-test till avelskommitténs Isabella Asp som ansvarar för intyg

eller skannade till ak@parsonklubben.se

Adress för intyg:
Parsonklubben
c/o Isabella Asp
Friparksvägen 7
146 38 Tullinge