Årets utställningsparson

 

Aktuell ställning

1 Double Barrel’s Wrinkler 70
2 Parsonalities Save The Planet 36
3 Good Girl’s Cat Cracker 35
4 Good Girl’s Michael Jordan 30
5 Fröken Fräkens Ingha Ghill 29
6 Beachrunner’s Expected Glory 25
7 Honeyfarms Wenona 24
8 Majestic Mei Paleur 20
9 Beachrunner’s Don Rillosson 18
Good Girl’s Chi Chi 18
11 Beachrunner’s Crème Caramel 16
12 Upper Crust’s Dakota Cream Catcer 15
13 Double Barrel’s Flummadiddle 12
14 Honeyfarms Kiowa 10
15 Emblazy’s Only A Hero 9
16 Danscan’s Eira 8
Fouruse’s Fabian Desoto 8
18 Double Barrel’s Mataaee 7
19 Fröken Fräkens Juliha Ceasar 6
20 Tumbling Water (klein) 5
21 Radagast Grima 3

Listan sköts av Lene Nordström

Uppdaterad 2018-09-18 LN

___________________________________

Poängberäkning

Resultaten för Årets utställningsparson sköts av Parsonklubben. Du behöver alltså inte skicka in dina resultat. Endast de fem bästa resultaten under året räknas ihop per hund. För att få poäng måste hunden blivit placerad i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass, dvs de måste fått ett CK på en officiell utställning eller finalplacering på rasspecialen som har särskilda poäng. Utställningar där FCI:s utställningsregler tillämpas räknas EJ då bedömningsgången saknar Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass. 

Rasspecialen Stora/Lilla

BIR 30/15p
BIM 25/12,5p
2:a bästa tik/hane 20/10p
3:e bästa tik/hane 18/9p
4:e bästa tik/hane 16/8p
5:e bästa tik/hane 14/7p

Officiell utställning i Sverige

BIR 7p + 1p per slagen hund(*) (samtliga deltagare)
BIM 6p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
2:a bästa tik/hane 4p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
3:e bästa tik/hane 3p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
4:e bästa tik/hane 2p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
5:e bästa tik/hane 1p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
(*) Med ”slagen hund” avses besegrad kvalitetsbedömd hund, ej anmäld hund som ej kommer till start