Årets utställningsparson

Aktuell ställning

1 Fröken Fräkens Ingha Ghill 31
2 Double Barrel’s Wrinkler 29
3 Jappatin Charlie Fox 19
4 Beachrunner’s Crème Caramel 18
5 Amaretto Mysia Zaglada 14
6 Beachrunner’s Don Rillosson 12
7 Danscan’s Gwyneth 11
8 Majestic Mei Paleur 10
Parsonalities Save The Planet 10
10 Parsonalities All Is One 9
11 Fröken Fräkens Ghert Fylking 7
12 Honeyfarms Kiowa 6
ForUse’s Folke Dayo Time Out 6
14 Emblazy’s Only A Hero 5
Beachrunner’s Tamarind 5
16 Danscan’s Eira 4
Fröken Fräkens Ebba Grön Åttahundra 4
Naltas Dixon 4

Listan sköts av Lene Nordström

Uppdaterad 2017-06-25 LN

___________________________________

Poängberäkning

Resultaten för Årets utställningsparson sköts av Parsonklubben. Du behöver alltså inte skicka in dina resultat. Endast de fem bästa resultaten under året räknas ihop per hund. För att få poäng måste hunden blivit placerad i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass, dvs de måste fått ett CK på en officiell utställning eller finalplacering på rasspecialen som har särskilda poäng. Utställningar där FCI:s utställningsregler tillämpas räknas EJ då bedömningsgången saknar Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass. 

Rasspecialen Stora/Lilla

BIR 30/15p
BIM 25/12,5p
2:a bästa tik/hane 20/10p
3:e bästa tik/hane 18/9p
4:e bästa tik/hane 16/8p
5:e bästa tik/hane 14/7p

Officiell utställning i Sverige

BIR 7p + 1p per slagen hund(*) (samtliga deltagare)
BIM 6p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
2:a bästa tik/hane 4p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
3:e bästa tik/hane 3p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
4:e bästa tik/hane 2p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
5:e bästa tik/hane 1p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
(*) Med ”slagen hund” avses besegrad kvalitetsbedömd hund, ej anmäld hund som ej kommer till start