Assa 1207

Nykvarn 2012-07-19
Genomfört BPH med skott
Adesso Killer Queen
Beskrivare Sun Lundh