Välkommen till en föreläsning med Anna Nähl, Dogtotality den 25/2 kl. 15.00 på Väsby Brukshundklubb.

I samband med Parsonklubbens årsmöteshelg bjuder styrelsen in till en föreläsning inom rörelse/funktionsanalys, målinriktad fysträning, massage och stretching.

Anna är leg. Sjukgymnast, godkänd av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Hon är även diplomerad massör (human samt hund), diplomerad hundfysioterapeut och cert. fysioterapeut smådjur.

Anna har föreläst både på djursjukhus/kliniker, rehab.kliniker, hundklubbar både i och utanför Sverige. Hon har också varit delaktig i att driva flera utbildningar både inom rehabilitering och friskvård samt varit anlitat av djursjukhus för vidareutbildning av personal. Hon har även undervisat tjänstehundsförare inom polis, tull och väktare.