Digital konferens med tema RAS

Välkommen till Parsonklubbens digitala konferens med tema RAS (Rasspecifik AvelsStrategi).

Alla medlemmar som är intresserade av avelsfrågor är varmt välkomna.

Vare sig du är uppfödare, hanhundsägare eller ”bara vanlig” hundägare och vill veta mer om arbetet kring att bevara parson russellterriern som ras så är du varmt välkommen.

Datum och tid :
27 november 2022 14:00-ca 17:00.
Pauser är inplanerade så att vi orkar med i det annalkande mörkret.

Syftet med och fokus på konferensen är att diskutera RAS – rasspecifika avelsstrategier för den kommande revideringen av dokumentet.

RAS rymmer rashistorik, nulägesbeskrivning, mål och strategier för framtiden.

Det är en vägledning för uppfödare och en typ av konsumentupplysning för valpköpare.

Konferensen kommer att genomföras på Zoom. Länk kommer att skickas ut dagen innan konferensen till den som har anmält sig.

Anmälan skickas till:

ak@parsonklubben.se senast den 20 november.

Hoppas vi ses!
Avelskommittén

Läs gärna igenom vårt föregående RAS via nedanstående länk innan konferensen.

https://terrierklubben.se/wp-content/uploads/2022/02/Parson-russell-terrier-RAS.pdf