Svenska Terrierklubben påminner om

heldagsseminariet (program) på SLU i Uppsala den 15/11 för avelsråd och terrieruppfödare. Två utmärkta föreläsare – hudspecialisten Liselotte Åberg om hud- och öronproblem och husdjursagronom Iréne Berglund om uppfödarens vägval och målbilder och populationsgenetik, tillgängligt och angeläget.

Deltagaravgift 250 kr. Sista anmälan 6/11.