Styrelsens månadsbrev juli-augusti 2012

Styrelsen skriver månadsbrev till oss medlemmar en gång per månad. Denna gång är det klubbens kassör Tommy Torstenson som fattat pennan.

 

Semester, sommar och sol (?)! Av tradition har de flesta svenskar sin semester i juli och när det gäller vädret får vi ta det som det kommer och oavsett om solen skiner eller det regnar kan vi konstatera att vädret är strålande!

Om vi tittar lite på vad som skett i klubben under de senaste månaderna kan vi notera att Hågelbyutställningen som traditionsenligt genom förs på Kristi Himmelsfärdsdag, i år den 17 maj, återhämtat sig ganska väl jämfört med förra året. Antalet anmälda hundar ökade från 137 till 166 och det ekonomiska överskottet mer än fördubblades, från förra årets drygt 3 200 till årets knappa 7 300 kronor. Ett resultat som arbetsgruppen kan vara båda glad och stolt över.

Under juli har styrelsen fattat beslut om vissa ändringar i poängberäkning på våra listor och då närmare bestämt för Agility och Gryt.

När det gäller listan för agility gäller ändringarna klass 3 där poänggivande placeringar utökats från fem till tio. Främsta anledningen är att startfälten utökats och att cert kan utdelas till hund som placerar sig bland de 10% bästa i startfältet. I stället för att anamma den procentuella beräkningen i varje enskild tävling har vi fastställt poängen för de tio bäst placerad hundarna oavsett antal deltagare. Vi riktar ett tack till Maria Bergenholt som tagit fram av vårt beslutsunderlag.

Under 2011 genomfördes inom SKK en revidering av reglerna för Grytprov vilka trädde i kraft den 1 april 2012. Utifrån de ändrade förutsättningar som därmed uppstått har Jan Johansson, ledamot i vår jaktkommitté, lämnat förslag till ny fördelning av grytpoäng vilket styrelsen antagit. I poängberäkningen har beaktats att såväl provgrytsaktiviteter som jaktprov nu blir föremål för en graderad bedömning. Notera även att endast ett provgrytsresultat och ett apporteringsprov noteras på listan.

Poängberäkning och regler kommer att publiceras på hemsidan.

Så hoppas jag att så många som möjligt tar tillfället i akt och deltar i årets Parsonspecial som genomförs den 30/8 – 2/9 i Röstånga, Skåne. Ytterligare information lämnas på annan plats på
hemsidan.

(och glöm inte att skicka din e-postadress till mig)

Fortsatt trevlig sommar.

Tommy Torstenson