Statistik jaktprov Parson 2000-2015 + Jaktprovsberättelser 2015

Jaktprov parson 2000-2015

Totalt 154 grytjaktprov – 39 grytjaktprov förliggare (varav 2 egk) och 83 grytjaktprov sprängare (varav 12 egk) och efter regelrevideringen 2012 32 grytjaktprov (varav 30 1a-pris och 2 3e-pris)

Följande jaktprov gjordes av Parsons 2015 (för jaktprovsberättelser – se under fliken Jakt/Jaktprov 2015)

X
Hanar

Beachrunner’s Don Rillosson, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 71 poäng (1:a pris)

Beachrunner’s Don Rillosson, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 68 poäng (1:a pris)

Naltas Dixon, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 58 poäng (1:a pris)

Naltas Dixon, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 60 poäng (1:a pris)

Naltas Dixon, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 62 poäng (1:a pris)

X
Tikar

Beachrunner’s Donna, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 69 poäng (1:a pris)

Beachrunner’s Donna, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 71 poäng (1:a pris)

Brötas Sessan, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 60 poäng (3:e pris)

Brötas Sessan, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 77 poäng (1:a pris)

Radagast Lady of The Wood, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 71 poäng (1:a pris)

Radagast Lady of The Wood, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 66 poäng (2:a pris)