Riktlinjer för Specialen och datum för Specialen 2016