Parsonklubbens nya styrelse

Parsonklubbens styrelse 2011

Under årsmötet i Eksjö söndagen den 13 februari valdes en ny styrelse, med den nya ordföranden Isabella Asp som nu är satt att leda klubben med hjälp av ledamöterna Silvana Schiöler, Anette Ahlgren, Maria Bergenholt, Tommy Andersson, Tommy Torstenson, Ann-Charlotte Steen och suppleanterna Lena Nilsson Ek och Karolina Ohlsson.

Här finns kontaktuppgifter samt rollfördelningen inom styrelsen>>

Under lördagen hölls medlemsmöte med bl a Avelskommitténs Berit Burmeister-Lindgren och Annica Andersson på plats. Under eftermiddagen avhandlades en rad punkter rörande avelsarbetet i vår klubb, bl.a.  SKK:s kommentarer till vårt RAS 2010, hur går vi vidare med den information som vi fått genom det ett år gamla DNA-testet för linsluxation och vi diskuterade klubbens avelsrekommendationer till uppfödarna.  Därefter behandlades frågor som inkommit från medlemmar till styrelsen med önskemålet att de skulle tas upp på medlemsmötet. Mötesanteckningar fördes.

Foton: Carina Pettersson