Newsletter manusstopp 1 maj

Medlemstidningen har deadline 1 maj och sätts därefter samman av redaktören LooAnna Bergh. Det är medlems- och funktionärsbidragen som gör tidningen och glöm inte fototävlingen som är utlyst.

Bidrag till newsletter@parsonklubben.se