Motioner senast 1/11

Enligt klubbens stadgar är det nu hög tid att lämna in motioner som vi önskar få behandlade på kommande ordinarie årsmöte och sista inlämningsdag är inom kort – torsdagen den 1 november.

Sänd era motioner till styrelsens sekreterare Silvana via sekreterare@parsonklubben.se