Manusstopp för newsletter 1 maj

Den 1 maj är det manusstopp för nästa nummer av Parson newsletter. Skicka in ditt bidrag till newsletter@parsonklubben.se. Stora som små bidrag är varmt välkomna. Det kan vara allt från en berättelse om något du hittat på med din hund till bara en bild med några få rader.

Nästa nummer av newsletter beräknas nå medlemmarnas brevlådor under första halvan av juni.

Looanna Berg
Redaktör, Newsletter