Hjälp till monter på Stora Stockholm sökes

Man kan anmäla sig för att stå i monter på Stora Stockholm 3-4 december.

Tiderna man kan välja är mellan 9-12, 12-15 och 15-18 på lördag

och 9-12, 12-15 och 15-17 på söndag

Maila till susanne.fogelstrom5765@gmail.com