111009 Allis gk förliggare

Skogstibble 2011-10-09
Godkänd GAf
Adesso Hunky Dory
Domare Johan Sonesson