Godkänt Diplomtest i vildsvinshägn

turbodiplomtest

9 januari gjorde Beachrunner’s Hokuspokus som första hund i rasen ett godkänt Diplomtest i vildsvinshägn.
Det finns 4 hägn som är godkända av SKK för anlagstest på vildsvin.

Utdrag ur SKK’s regler:

Hunden ska visa bra omdöme och energi. Den ska visa förnuft och ska självmant kunna söka upp vildsvinen i hägnet. Den ska visa sådan pondus och mod, att den utan alltför stor påverkan av föraren, återgår till att jaga efter eventuella attacker från vildsvinen. Den får heller inte tillfoga vildsvinen skada, om detta sker avbryts testet omedelbart.

Hunden ska för godkännande finna vildsvinen inom 30 minuter efter att den släppts, samt visa att den kan arbeta under skallgivning i minst 15 minuter. Dock kan sammanlagd skalltid endast räknas i hela minuter, innebärande att skalltid understigande hela minuter inte kan sammanräknas. För att arbetet ska räknas måste hunden befinna sig på ett sådant avstånd från vildsvinet/en att man säkert ska kunna lokalisera vildsvinet/en. Vid behov får bedömaren stöta loss vildsvinet/en för att konstatera avståndet. Om bedömaren anser att det finns anledning att återkalla hunden, kan ett andra släpp göras.

Hunden får dock inte vara i närkontakt med vildsvinen totalt mer än 30 minuter. För godkännande ska hunden vara kopplad inom den totala provtiden. Den totala tiden för hundens vistelse i hägnet får inte överstiga 60 minuter.