Kallelse till förenklat årsmöte online 29-31 maj 2020

Parsonklubbens styrelse kallar till årsmöte online enligt modell föreslagen av Svenska Kennelklubben. Den rådande smittskyddssituationen förhindrar ett fysiskt möte varför vi nu med hjälp av Vote IT håller årsmöte 29-31 maj enligt instruktionerna i kallelsen nedan och i SKKs arbetsordning för hur mötet kommer att genomföras. Läs noga!
Alla kontaktuppgifter som krävs finns i kallelsen.
Om du inte har fått kallelsen på mail kontakta vår kassör isabella.asp@telia.com och lämna henne aktuell epostadress.

Välkommen till vårt årsmöte online 29-31 maj 2020.

Styrelsen

SPRTK Kallelse till förenklat årsmöte
Årsmöte-2020 – NY
SPRTK Förslag budget 2021
Arbetsordning förenklat årsmöte via webben
SPRTK Valberedning 2020