Är det något ni medlemmar

vill skall lyftas och skickas in till Terrierposten?

Har ni något såsom te.x. resultat, något roligt om er Parson m.m. som ni tycker ska uppmärksammas i TP vänligen skicka till: Martin (kenneljoygarden@gmail.com) senast 27/10.