Anlagsprovet för tysk jaktterrier öppnas för parson.

Anlagsprovet för tysk jaktterrier är fr.o.m. 2012 öppet även för andra terrierraser. Om hunden har gjort ett godkänt anlagsprov skog eller fält så kan den starta på det inofficiella fullbruksprovet. Detta prov innehåller spår- lydnads- och apporteringsmoment. Bestämmelser för både anlagsprov och fullbruksprov finner du på http://www.tjtk.se/Regelhafte14p.pdf

Läs mer här>>