Vill du skänka hederspriser till Specialen?

Vill du skänka hederspriser till de hundar som deltager på Specialen i september?
Nu kan alla ni som vill skänka Hederspris till valfri hund i den valfria klass du själv väljer!

Maila till Isabella Asp isabella.asp@telia.com och skriv till vilken klass och vilken placering i den klassen du vill skänka ditt/dina Hederspriser!
Nedan är en lista över vilka klasser och hundar som finns kvar att välja!

Unghund tikar                            3+4

Öpppenklass tikar                     2,3,4

Championklass hanar               1,2

Championklass tikar                 1,2 3,4

Jaktklass hanar                           2

Jaktklass tikar                             2,3