Var med och påverka, skriv motioner

Dags att skriva motioner. Inget är så viktigt som medlemmars engagemang och idéer. Motionen behöver vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 1 november 2023. Maila till styrelsen@parsonklubben.se.