Utställningsvinnare i Borås 2 juli

Den 2 juli genomfördes en nationell SKK-utställning i Borås där domare Tina Taulos valde ut tiken Tricksters Enchilada till BIR och Parsonalities Seducer blev BIM.