Izzy blev SvenskUtställningsChampion 4september-2010