Panda uppflyttad till 3an

Fagersta 2014-04-13
Uppflyttad till agilityklass 3
Uppflyttad till hoppklass 3
Good Girl’s Starfighter Panda
Förare Anna Käll