Uppflyttad i nosework till klass 2

Good Girl’s Chi Chi, tog sitt diplom nr 15 i klass 1 den 10 juli och är därmed uppflyttad till klass 2 i alla moment i nosework.