Till dig som är eller har varit ägare av en parson född mellan 2001-2021.

Svenska Parson Russell Terrierklubben har utformat en enkät för att få en någorlunda uppfattning om rasens hälsotillstånd. Analysen av enkäten kommer att användas som ett av underlagen för revidering av RAS (rasspecifik avelsstrategi) som ska presenteras runt årsskiftet för Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben.

Formuläret avser en hund. Om du har mer än en hund född mellan 2001 och 2021, fyll då i formuläret en gång för varje hund. Repetera i så fall länken nedan för att få upp en ny enkät.

Det går bra att svara anonymt. Vi är tacksamma för varje svar vi får.

Det finns också möjlighet för dig som känner dig bekväm med att uppge hundens namn och/eller dina kontaktuppgifter. De kommer bara att ses under sekretess av få personer, men ger AK möjlighet till djupare analys vid behov.

För att få ett gott resultat på de viktiga hälsofrågorna är vi tacksamma om ni ägnar en stund åt att fylla i enkäten. Det tar cirka 15 minuter att svara på frågorna.

Tack för hjälpen!
Avelskommittén Parsonklubben

PS Länken i sin helhet https://sv.surveymonkey.com/r/2H8MTBD DS