Till alla parsonuppfödare

Kom ihåg att skänka ett års medlemskap i Parsonklubben till era valpköpare, så att de kan ta del av medlemskapet och vår medlemstidning Parson News Letter.
Vi gläds åt alla fina parsonkullar som alla uppfödare avlat fram och vill passa på att gratulera alla valpköpare som valt just en parson.
Det är av stort värde som alla parsonuppfödare med sitt avelsarbete för rasen vidare över generationer.
Parsonklubben i Sverige startade år 1994 (i Storbritannien år 1983) och ju fler medlemmar vi är, desto mer kan vi hjälpas åt att utveckla rasen samt dela med oss av varandras unika kunskaper om rasen till gamla och nya parsonägare.
Tillsammans blir vi starkare.
Vill du bli medlem?

Vi välkomnar er som ännu inte hunnit bli medlemmar.

Kontakta: Isabella Asp
isabella.asp@telia.com