Terrierklubbens ungdomsläger 21-22 juli

Den 19-22 juli 2012 arrangerar Svenska Terrierklubben ett läger för terrierintresserade ungdomar i vackra Vilsta, Eskilstuna. Inkvartering kommer att ske i fyr- och sexbäddsstugor där även den egna hunden bor. Bur, fäll, skål och foder måste medtagas. Samtliga måltider och inkvartering bekostas av SvTeK. Din resa t/r betalar du själv.

Du är mellan 13-18 år och har ett brinnande intresse för hundsport i allmänhet och terrier i synnerhet. Begränsat deltagarantal.

Skriv och berätta om dig själv, ålder, var du bor, vilken ras du har och annat som kan vara av intresse och skicka senast den 29 april till Jan-Erik Ek: vice.ordforande@terrierklubben.se som också lämnar upplysningar på tel. 0121-32050.

Läs mer här >>