Svensk Vinnare – Älvsjö 2018-12-08

SVV18, SV18, NORDC och BIM – SE UCH, DK UCH Tumbling Waters
– ägare: Monica Olsson Bäck

Domare: Kari Järvinen, Finland